Wifi cầm tay Rakuten Wifi Pocket – Miễn phí ba tháng sử dụng

Rakuten WiFi Pocket là bộ định tuyến di động tương thích với mạng 4G LTE của Rakuten Mobile và hiện nay đang khuyến mãi sử dụng miễn phí trong vòng một năm.