JRE POINT là gì? Cách đăng ký sử dụng JRE POINT như thế nào?

JRE POINT là thẻ tích điểm khi sử dụng View Card hoặc Suica, với tỷ lệ hoàn điểm tối đa 10%. Cách đăng ký sử dụng JRE POINT như sau.