So sánh giá iPhone 14 ở Nhật, cách để mua iPhone 14 với giá rẻ

Update: 1427 lượt xem

so sánh giá iphone 14 ở nhật

Từ 21h ngày 9 tháng 9, tại Nhật Bản người dùng đã có thể đặt trước các sản phẩm iPhone 14 series thông qua cửa hàng trực tuyến của Apple hay các nhà mạng trong nước như au, Docomo, SoftBank và Rakuten Mobile. Trong bài viết này Japan Life Guide Blog sẽ tổng hợp và so sánh giá các mẫu iPhone 14 series ở Nhật, đồng thời sẽ giải thích các chương trình ưu đãi hỗ trợ mua iPhone của các nhà mạng trong nước.

So sánh giá iPhone 14 series ở trong nước Nhật

Bảng giá dưới đây sẽ tổng hợp và đối chiếu giá bán các mẫu iPhone 14 tại Apple và bốn nhà mạng trong nước Nhật. Ở cột “Chiết khấu” là giá tiền mà người dùng chi trả thực tế nếu tham gia và áp dụng các chương trình ưu đãi như “web割” của SoftBank, “5G WELCOME割” của Docomo, “au Online Shop お得割” của au. Ở Nhật Bản, giá thực tế mà người dùng chi trả sau khi áp dụng các chương trình khuyến mãi hay thu mua lại, được gọi là「負担金=ふたんきん」.

So sánh bảng giá iPhone 14 ở Nhật Bản

iPhone 14 128GB 256GB 512 GB
Giá gốc Chiết khấu Giá gốc Chiết khấu Giá gốc Chiết khấu
docomo ¥138,930

Mua mới ¥69,690
Nâng cấp ¥69,690
Đổi mạng ¥47,690

¥161,480 Mua mới ¥81,680
Nâng cấp ¥81,680
Đổi mạng ¥59,680
¥201,740 Mua mới ¥102,14
Nâng cấp ¥102,14
Đổi mạng ¥80,140
au ¥140,640 Mua mới ¥60,760
Nâng cấp ¥71,760
Đổi mạng ¥49,760
¥161,770 Mua mới ¥71,570
Nâng cấp ¥82,570
Đổi mạng ¥60,570
¥201,925

Mua mới ¥91,925
Nâng cấp¥102,925
Đổi mạng ¥80,925

SoftBank ¥140,400 Mua mới ¥70,200
Nâng cấp ¥70,200
Đổi mạng ¥59,200
¥161,280 Mua mới ¥80,640
Nâng cấp ¥80,640
Đổi mạng ¥69,640
¥201,600 Mua mới ¥100,800
Nâng cấp ¥100,800
Đổi mạng ¥89,800
Rakuten ¥131,800 ¥65,880 ¥148,800 ¥74,400 ¥181,800 ¥90,888
Apple ¥119,800 ¥134,800 ¥164,800

So sánh bảng giá iPhone 14 Plus ở Nhật Bản

iPhone 14 Plus 128GB 256GB 512 GB
Giá gốc Chiết khấu Giá gốc Chiết khấu Giá gốc Chiết khấu
docomo ¥158,180

Mua mới ¥79,220
Nâng cấp ¥79,220
Đổi mạng ¥57,220

¥179,520 Mua mới ¥90,000
Nâng cấp ¥90,000
Đổi mạng ¥68,000
¥220,330 Mua mới ¥111,250
Nâng cấp ¥111,250
Đổi mạng ¥89,250
au ¥158,490 Mua mới ¥69,730
Nâng cấp ¥80,730
Đổi mạng ¥58,730
¥179,850 Mua mới ¥80,770
Nâng cấp ¥91,770
Đổi mạng ¥69,770
¥220,355

Mua mới ¥101,355
Nâng cấp¥112,355
Đổi mạng ¥90,355

SoftBank ¥158,400 Mua mới ¥79,200
Nâng cấp ¥79,200
Đổi mạng ¥68,200
¥179,280 Mua mới ¥89,640
Nâng cấp ¥89,640
Đổi mạng ¥78,640
¥220,320 Mua mới ¥110,160
Nâng cấp ¥110,160
Đổi mạng ¥99,160
Rakuten ¥148,800 ¥74,400 ¥164,800 ¥82,392 ¥197,800 ¥98,880
Apple ¥134,800 ¥149,800 ¥179,800

So sánh bảng giá iPhone 14 Pro ở Nhật Bản

iPhone 14 Pro 128GB 256GB 512 GB 1TB
Giá gốc Chiết khấu Giá gốc Chiết khấu Giá gốc Chiết khấu Giá gốc Chiết khấu
docomo ¥174,130

Mua mới ¥87,370
Nâng cấp ¥87,370
Đổi mạng ¥65,370

¥198,880 Mua mới ¥99,880
Nâng cấp ¥99,880
Đổi mạng ¥77,880
¥238,480 Mua mới ¥120,400
Nâng cấp ¥120,400
Đổi mạng ¥98,400
 ¥275,200 Mua mới ¥139,260
Nâng cấp ¥139,260
Đổi mạng ¥117,260
au ¥175,860 Mua mới ¥69,730
Nâng cấp ¥80,730
Đổi mạng ¥58,730
¥179,850 Mua mới ¥80,770
Nâng cấp ¥91,770
Đổi mạng ¥69,770
¥220,355

Mua mới ¥101,355
Nâng cấp¥112,355
Đổi mạng ¥90,355

 ¥275,415 Mua mới ¥129,145
Nâng cấp ¥140,415
Đổi mạng ¥118,415
SoftBank ¥175,680 Mua mới ¥79,200
Nâng cấp ¥79,200
Đổi mạng ¥68,200
¥179,280 Mua mới ¥89,640
Nâng cấp ¥89,640
Đổi mạng ¥78,640
¥220,320 Mua mới ¥110,160
Nâng cấp ¥110,160
Đổi mạng ¥99,160
¥275,040 Mua mới ¥137,520
Nâng cấp ¥137,520
Đổi mạng ¥126,520
Rakuten ¥164,800 ¥82,392 ¥181,800 ¥90,888 ¥214,800 ¥107,400 ¥247,800 ¥123,888
Apple ¥149,800 ¥164,800 ¥194,800 ¥224,800

So sánh bảng giá iPhone 14 Pro Max ở Nhật Bản

iPhone 14 Pro Max 128GB 256GB 512 GB 1TB
Giá gốc Chiết khấu Giá gốc Chiết khấu Giá gốc Chiết khấu Giá gốc Chiết khấu
docomo ¥201,850

Mua mới ¥101,890
Nâng cấp ¥101,890
Đổi mạng ¥79,890

¥220,330 Mua mới ¥111,250
Nâng cấp ¥111,250
Đổi mạng ¥89,250
¥257,070 Mua mới ¥129,990
Nâng cấp ¥129,990
Đổi mạng ¥107,990
 ¥289,300 Mua mới ¥144,940
Nâng cấp ¥144,940
Đổi mạng ¥122,940
au ¥201,925 Mua mới ¥91,925
Nâng cấp ¥102,925
Đổi mạng ¥80,925
¥220,355 Mua mới ¥101,355
Nâng cấp ¥112,355
Đổi mạng ¥90,355
¥257,100

Mua mới ¥120,100
Nâng cấp¥131,100
Đổi mạng ¥109,100

 ¥293,845 Mua mới ¥138,845
Nâng cấp ¥149,845
Đổi mạng ¥127,845
SoftBank ¥201,600 Mua mới ¥100,800
Nâng cấp ¥100,800
Đổi mạng ¥89,800
¥220,320 Mua mới ¥110,160
Nâng cấp ¥110,160
Đổi mạng ¥99,160
¥257,040 Mua mới ¥128,520
Nâng cấp ¥128,520
Đổi mạng ¥117,520
¥281,520 Mua mới ¥140,760
Nâng cấp ¥140,760
Đổi mạng ¥129,760
Rakuten ¥181,800 ¥90,888 ¥197,800 ¥98,880 ¥230,800 ¥115,392 ¥263,800 ¥131,880
Apple ¥164,800 ¥179,800 ¥209,800 ¥239,800

Nhìn chúng, nếu mua iPhone tại nhà mạng trong nước mà không trả góp thì giá iPhone 14 series tại Rakuten Mobile rẻ hơn so với ba nhà mạng còn lại. Nội dung chương trình hỗ trợ mua iPhone của các nhà mạng khác nhau, tuy nhiên người dùng sẽ được mua iPhone giá rẻ hơn so với giá gốc với các điều kiện “mua trả góp“, “mua mẫu iPhone chỉ định” và “trả lại iPhone sau khi sử dụng“. Dưới đây là bảng tóm tắt sự khác biệt của chương trình khuyến mãi tại bốn nhà mạng trong nước Nhật.

  docomo au SoftBank Rakuten
Tên chương trình いつでもカエドキ
プログラム
スマホトクする
プログラム
新トクするサポート iPhoneアップグレード
プログラム
Điều kiện mua Hợp đồng mạng(SIM) Không cần Không cần Không cần Không cần
Số lần trả góp 24回 24回 48回 48回
Thanh toán Không ràng buộc Không ràng buộc Không ràng buộc Thẻ Rakuten Card
Điều kiện khuyến mãi Đổi máy Không cần Không cần Không cần Không cần
Trả máy Cần trả máy Cần trả máy Cần trả máy Cần trả máy
Thời hạn trả máy Bất cứ lúc nào Từ tháng thứ 13 – tháng thứ 25 Từ tháng thứ 25 – tháng thứ 48 Từ tháng thứ 25 – tháng thứ 48

Chương trình khuyến mãi của Docomo

Chương trình hỗ trợ mua điện thoại của Docomo có tên chính thức là「いつでもカエドキプログラム」. Đây là chương trình cho phép người dùng giữ chi phí trả góp hàng tháng ở mức thấp, bằng cách lấy giá gốc trừ đi giá trị còn lại「残価」của chiếc điện thoại đó, rồi chia cho 24 lần. Nếu bạn trả lại điện thoại cho cửa hàng trong thời hạn trả máy từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 25, thì sẽ không cần phải chi trả khoản giá trị còn lại của chiếc điện thoại đó.

Trả lại iPhone sau 2 năm kể từ ngày mua

Nếu bạn trả lại iPhone trong tháng thứ 23, bạn sẽ không cần phải thanh toán giá trị còn lại của chiếc iPhone đó và bạn cũng không bị ràng buộc phải nâng cấp hoặc chuyển sang chiếc iPhone khác.

Ví dụ

Bạn mua iPhone 14 Pro Max 128GB và tham gia chương trình này.
・Số tiền trả góp từ tháng 1 – tháng 23: (¥201,850 – ¥99,960) : 23 = ¥4,430
・Số tiền trả thực tế: ¥4,430 x 23 = ¥101,890

Nhận tối đa 22.000 yen khi mua iPhone mới tại Docomo

Ngoài ra, hiện nay nhà mạng Docomo đang thực hiện chương trình「Giảm giá chào mừng 5G = 5G  WELCOME割」với nội dung tặng tối đa 22.000 point hoặc giảm giá 22.000 yen khi mua iPhone mới có hỗ trợ mạng 5G.

Nội dung Tặng tối đa 22.000 point hoặc giảm giá 22.000 yen khi mua iPhone mới có hỗ trợ mạng 5G.
Điều kiện áp dụng Mua điện thoại mới hỗ trợ mạng 5G nằm trong danh sách sau (bao gồm cả iPhone và Android).
Điểm lưu ý ・Người sử dụng thiết bị dưới 30 tuổi
・Số tiền chiết khấu khác nhau tùy theo thiết bị (dao động từ 5.500 yen đến 22.000 yen)

Chương trình khuyến mãi của au

Khác với các nhà mạng khác, tại au có rất nhiều chương trình hỗ trợ mua iPhone không chỉ dành cho các khách hàng đăng ký mới, chuyển mạng mà còn áp dụng với những khách hàng chuyển đổi hay nâng cấp điện thoại.

Giảm giá khi mua hàng tại au Online Shop

Chương trình【au Online Shopお得割】là chương trình giảm giá tối đa 22.000 yen khi mua iPhone tại cửa hàng trực tuyến của nhà mạng au. Hiện tại chương trình này chỉ áp dụng đối với những khách hàng đăng ký mới hoặc chuyển mạng MNP.

Nội dung Giảm giá tối đa 22.000 yen khi mua điện thoại tại au Online Shop
Điều kiện áp dụng Đăng ký mới hoặc chuyển từ nhà mạng khách sang au (bao gồm cả UQ mobile và povo 2.0)

Điểm lưu ý ・Đăng ký mới : giảm giá 11.000 yen
・Chuyển mạng sang au: giảm giá 22.000 yen
・Chuyển từ povo 1.0 sang au không được chấp nhận

Giảm giá thay đổi iPhone mới

新iPhone機種変更おトク割」là chương trình có nhiều ưu đãi đối với những khách hàng đang sử dụng mạng au và muốn thay đổi hay nâng cấp lên dòng điện thoại iPhone mới. Với những khách hàng nâng cấp lên iPhone mới sẽ được giảm giá 5.500 yen và nếu kết hợp với chương trình5G機種変更おトク割thì sẽ được hưởng khuyến mãi giảm giá lên tới 11.000 yen. Tuy nhiên cần đáp ứng các điều kiện nhà au đưa ra, như đăng ký dịch vụ bảo hiểm thiết bị 故障紛失サポート.

Chương trình khuyến mãi của SoftBank

SoftBank là nhà mạng duy nhất chỉ giới hạn một vài dòng điện thoại được áp dụng khuyến mãi tại cửa hàng trực tuyến. Chương trình khuyến mãi của SoftBank có tên là【オンライン限定】web割 khi chuyển mạng sang SoftBank và đăng ký mua dòng iPhone mới, khách hàng sẽ được giảm giá lên tới 21.600 yen.

Nội dung Giảm giá lên tới 21.600 yen khi chuyển mạng sang SoftBank và mua dòng iPhone mới có 5G
Điều kiện áp dụng

・Làm thủ tục trực tuyến
・Tham gia chương trình「データプランメリハリ無制限」khi đăng ký
・Thanh toán trả góp điện thoại với 48 lần
・Chọn hình thức ship điện thoại tới nhà, khi đăng ký

Điểm lưu ý ・Chi phí chương trình「データプランメリハリ無制限」hơi mắc, nếu bạn ít sử dụng mạng thì không nên tham gia.
・Chỉ áp dụng đăng ký trực tuyến nên cần xác nhận kỹ hợp đồng trước khi giao kết.

Chương trình khuyến mãi của Rakuten Mobile

Tại thời điểm hiện tại giá bán dòng iPhone 14 ở Rakuten Mobile rẻ hơn so với 3 nhà mạng khác. Rakuten Mobile có hai chương trình khuyến mãi hỗ trợ mua iPhone đó là「iPhoneアップグレード = Nâng cấp iPhone」và「iPhoneトク得乗り換え = Chuyển iPhone ưu đãi đặc biệt」, chi tiết cụ thể như sau.

Chương trình nâp cấp iPhone tại Rakuten

Chương trình nâng cấp iPhone” là chương trình loại bỏ tối đa lên tới 24 lần thanh toán trả góp, nếu mua iPhone với phương thức thanh toán trả góp 48 lần và trả lại chiếc iPhone đó cho Rakuten sau khi hoàn thành lần trả góp thứ 24. Sau đó người dùng có thể nâng cấp lên chiếc iPhone đời mới hơn tùy theo nhu cầu sử dụng.

Điểm nhấn của chương trình này là người dùng có thể mua iPhone tương đương với gần một nữa giá gốc của iPhone và bạn có thể kết tham gia cùng lúc với chương trình “Chuyển iPhone ưu đãi đặc biệt“. Nếu đáp ứng đủ điều kiện bạn có thể nhận được tối đa 24.000 point tương đương với 24.000 yen tiền mặt. ※ Xem thêm chi tiết ở mục phía dưới.

Nội dung Sau khi mua iPhone với phương thức thanh toán trả góp 48 lần, nếu bạn trả lại iPhone sau khi hoàn thành lần thanh toán thứ 24, bạn sẽ không cần thanh toán 24 lần trả góp còn lại.
Điều kiện áp dụng

・Mua iPhone với hình thức trả góp 48 lần(danh sách iPhone phía dưới)
・Tham gia chương trình nâng cấp iPhone
・Trả lại iPhone sau tháng thứ 25

Điều kiện nhận 24.000 point
Chuyển iPhone ưu đãi đặc biệt

① Đăng ký mới sim Rakuten UNLIMIT : nhận 3.000 point
② Mua iPhone nằm trong danh sách phía dưới : nhận 16.000 point
③ Tham gia chương trình nâng cấp iPhone: nhận 5.000 point
⇒ Nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện trên bạn sẽ nhận tối đa được 24.000 point

Các iPhone áp dụng iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Plus / iPhone 14
iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 Pro / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone SE
Điểm lưu ý ・Phí dịch vụ tham gia chương trình: 3.300 yen
・Khách hàng đủ 18 tuổi
・Chỉ chấp nhận trả góp bằng thẻ tín dụng của Rakuten Card

Chương trình chuyển iPhone ưu đãi đặc biệt

Đây là chương trình khuyến mãi tặng tối đa 24.000 point tương đương với 24.000 yen tiền mặt, khi mua iPhone tại Rakuten Mobile. Để nhận được đủ 24.000 điểm thưởng cần đáp ứng một số điều kiện, tuy nhiên số điểm thưởng hoàn lại lớn hơn các nhà mạng khác nên nếu bạn đang có ý định mua iPhone đừng nên bỏ qua chương trình này.

Nội dung Tặng 24.000 điểm thưởng khi mua iPhone mới tại Rakuten Mobile
Điều kiệp áp dụng ① Đăng ký mới sim Rakuten UNLIMIT : nhận 3.000 point
② Mua iPhone thuộc dòng 14 series, iPhone 13 series và iPhone SE thế hệ 3 : nhận 16.000 point
③ Tham gia chương trình nâng cấp iPhone: nhận 5.000 point
Điểm lưu ý ・Những người đã từng đăng ký và sử dụng sim Rakuten UNLIMIT sẽ không được áp dụng.
・Cần kích hoạt sim Rakuten UNILIMIT trước 23h59p vào ngày cuối cùng của tháng tiếp theo sau ngày đăng ký. Ví dụ bạn đăng ký sim Rakuten UNLIMIT vào ngày 10/10/2022 thì cần kích hoạt sim trước ngày 1/12/2022.
Sau khi kích hoạt cần sử dụng ứng dụng Rakuten Link để gọi điện trên 10 giây.

Tóm tắt

Bằng cách tham gia chương trình hỗ trợ iPhone của các nhà mạng, bạn có thể mua các iPhone đời mới với giá rẻ hơn nhiều so với phiên bản sim free của Apple, đặc biệt là Rakuten Mobile. Tuy nhiên, về cơ bản các chương trình khuyến mãi này đều yêu cầu hoàn trả thiết bị sau khi sử dụng hết thời gian quy định, do đó nếu những ai thường xuyên nâng cấp iPhone để trải nghiệm thì có lẽ đây là sự lựa chọn lý tưởng.

Đánh giá

Tài trợ


RELATED POST/BÀI VIẾT QUAN TÂM

Comment

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

mạng cáp quang rakuten hikari

Đánh giá mạng cáp quang Rakuten Hikari ở Nhật, hỗ trợ IPv6

Rakuten Hikari là dịch vụ đường truyền internet mạng cáp quang được cung cấp bởi Rakuten Mobile, với tốc độ tải xuống lên tới 1Gbps.

cách hủy đăng ký ahamo

Cách kiểm tra tình trạng giao hàng hoặc hủy đăng ký sim ahamo

Cách kiểm tra tình trạng đăng ký hoặc hủy đơn đăng ký ahamo đơn giản bằng ứng dụng chuyên dụng.

thanh toán mã qr code ở nhật

Các hình thức thanh toán mã vạch QR code nên dùng ở Nhật

Hiện nay ở Nhật có rất nhiều hình thức thanh toán mã vạch QR code trên điện thoại di động rất tiện lợi.Dưới đây là 5 ứng dụng thanh toán qr code thịnh hành ở Nhật.

cách chạy uber eats ở nhật

Cách nhận đơn và chạy Uber Eats ở Nhật chi tiết nhất 2020

Làm đối tác Uber Eats là một hình thức kiếm tiền ngoài giờ đang rất ưa chuộng hiện nay vì mức thu khá cao. Blog lần này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nhận đơn và chạy giao hàng Uber Eats ở Nhật.

chuyển tiếng nhật sang tiếng việt trên máy tính

Cách chuyển tiếng Nhật sang tiếng Việt trên máy tính Windows 10

Khi mua máy tính mới hay cũ ở Nhật Bản, ngôn ngữ được cài đặt mặc định sẽ là tiếng Nhật. Cách chuyển từ tiếng Nhật sang tiếng Việt trên máy tính như sau.

Chào các bạn! Mình là Anh, người phát triển và quản lý trang web Japan Life Guide Blog này. Mình đã ở Nhật hơn 10 năm, đang sống ở Saitama và công việc chính hiện tại của mình là SE . Sở thích của mình là chơi thể thao, đi du lịch và đọc sách. Câu nói mà mình yêu thích nhất:”Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc mà Hạnh Phúc là một con đường” của thiền sư “Thích Nhất Hạnh”. Tại blog này mình sẽ chia sẻ tới mọi người những kiến thức cũng như kinh nghiệm cá nhân về các chủ đề như học tập hay quản lý tài chính ,v.v.  Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ có ích đối với mọi người.

error: Xin đừng copy em !!!